Pure Communion

Základy učení Pure Communion:

  • Cesta k výššímu vědomí a uvědomování si sebe sama.
  • Sebeuzdravování a nezávislost na léčbě kýmkoli a čímkoli.
  • Vědomé společenství lidí z různých oborů, jejichž cílem je vědomý přínos sobě i druhým.

Samoléčení začíná tam, kde končí léčení a otvírá se prostor uzdravení. Schopnost uzdravit se sám, přináší nejen svobodu klientům, ale velkou míru naplnění a radosti všem zúčastněným. Takové dary si pak poskytujeme sami sobě svou vědomou přítomností a uvědoměním si v jakou chvíli co udělat a co neudělat. Tak vzniká prostor pro samovolné uzdravení těla i duše.

Léčení ve společenství se svým tělem, duší, myslí, srdcem, vnitřní ženou, mužem, dítětem je nejen nástrojem samouzdravení, ale nezadržitelnou cestou ke svobodě.

Léčení ve společenství je zároveň myšlenkou, která vytváří svobodné společenství lidí, kteří mají vysoké vědomí a jsou si vědomi své vlastní hodnoty i hodnoty všech ostatních. Oceňovat přínos vlastních darů a darů ostatních nejen ve společenství je pokladem, který nám vyšší vědomí nabízí dnes a denně.

Spočinout ve svém skutečném a pravdivém já je přínosem nejen pro jedince, ale pro celou společnost. Je jen na nás, zvolíme-li si cestu vědomí a vědomé přítomnosti.

Ve společenství se svým tělem i duší prožívám extázi skutečného bytí.