Communion

TERAPIE COMMUNION

Communion je jak celostním terapeutickým konceptem, tak nástrojem osobního rozvoje.

Tato spirituálně-celostní metoda je přizpůsobená běžným klientům a moderní době. Umožňuje otevření prostorů pro spuštění samoozdravných procesů. Terapie Communion ve smyslu vědomého společenství všech částí naší celé bytosti (duše, tělo, srdce, mysl…atd.) umožňuje uzdravení těch nejhlubších zátěží bez nutnosti rozebírání jejich příčiny a souvislostí.

Šíře záběru a účinnost jejího působení v přítomném okamžiku je fenomenální!

Otvírá nejen prostor svobody a zdraví, ale především umožňuje přístup k vlastnímu vědomí a darům každého člověka. Uvědoměním si různých úrovní naší existence umožňuje Communion  s lehkostí nalézat cestu i tam kde se to zdá nemožné.

Communion pro vybrané závažnější případy uzdravování využívá systém consilií. Týmy terapeutů jsou sestavovány pro každé léčebné sezení individuálně – v současné době tyto týmy byly přínosem bezpočtu klientů.

Průvodcem a učitelem této úžasné metody je Jana Pure Svoboda.

JAK ŽIJETE DNES?

 • Nemůžete najít v životě radost a klid?
 • Nechává Vás vaše mysl na pokoji?
 • Jak zpracováváte své vnitřní napětí?
 • Jak se vyrovnáváte s negativními emocemi?
 • Necítíte se pořád dobře a v různých oblastech těla vás neustále něco bolí?
 • Z pohledu medicíny vám nic nechybí, ale vy přesto nadále trpíte!

Náš život je odrazem naší mysli a duše. Záleží jen na nás, jakou cestu si zvolíme!

JAKÝM ZPŮSOBEM SE SPUSTÍ UZDRAVOVACÍ PROCES?

 • Nejprve si klient musí vybrat a zvolit daný prostor, poté může se spustit samoozdravný proces.
 • Samoozdravný proces spustím částmi své bytosti (tělem, duší, myslí, srdcem, vnitřními dimenzemi) tady a teď v přítomném okamžiku a zároveň působením těchto energií dojde k samoozdravnému procesu.
 • Při spuštění samouzdravujícího procesu se může stát v některých případech, že v prvních okamžicích po terapii Communion může dojít ke zhoršení stavu, ale má to své důvody.
 • Dochází k velkým očistným vnitřním procesům a nastartování samouzdravování vědomou přítomností a dochází ke změně stavu klienta.
 • Každá terapie je posuzována individuálně na základě závažnosti zdravotního nebo osobního problému a je navrhnuto konkrétní řešení klientovi.

ÚČINKY TERAPIE COMMUNION:

 • Řešení zdravotních problémů
 • Zpracování témat na různých úrovních, které nemůžete jinak vyřešit.  
 • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni.  
 • Znovu nalezení svobody, vnitřního klidu a spokojenosti.
 • Zlepšení vztahů v rodině, v zaměstnání i v životě.
 • Celková tělesná úleva.

ŠKOLA COMMUNION Základy učení Communion:

 • Cesta k výššímu vědomí a uvědomování si sebe sama.
 • Sebeuzdravování a nezávislost na léčbě kýmkoli a čímkoli.
 • Vědomé společenství lidí z různých oborů, jejichž cílem je vědomý přínos sobě i druhým.

Samoléčení začíná tam, kde končí léčení a otvírá se prostor uzdravení. Schopnost uzdravit se sám, přináší nejen svobodu klientům, ale velkou míru naplnění a radosti všem zúčastněným. Takové dary si pak poskytujeme sami sobě svou vědomou přítomností a uvědoměním si v jakou chvíli co udělat a co neudělat. Tak vzniká prostor pro samovolné uzdravení těla i duše.

Léčení ve společenství se svým tělem, duší, myslí, srdcem, vnitřní ženou, mužem, dítětem je nejen nástrojem samouzdravení, ale nezadržitelnou cestou ke svobodě.

Léčení ve společenství je zároveň myšlenkou, která vytváří svobodné společenství lidí, kteří mají vysoké vědomí a jsou si vědomi své vlastní hodnoty i hodnoty všech ostatních. Oceňovat přínos vlastních darů a darů ostatních nejen ve společenství je pokladem, který nám vyšší vědomí nabízí dnes a denně.

Spočinout ve svém skutečném a pravdivém já je přínosem nejen pro jedince, ale pro celou společnost. Je jen na nás, zvolíme-li si cestu vědomí a vědomé přítomnosti.

Ve společenství se svým tělem i duší prožívám extázi skutečného bytí.